Offentliga upphandlingar för VA-huvudmän

Vattenindustrin höll ett webbinarium som riktade sig till användare eller upphandlare av varor och tjänster inom VA-sektorn.

Vi visade på olika modeller för upphandling – styrd, funktion eller samverkan, och därtill visa på fördelar för olika avtalsformer som finns för projekt och produktleveranser.

Vi gick även igenom ”ELSA-rapporten” ett samverkansarbete mellan leverantörer och VA-huvudmän om hur en komplex funktionsupphandling av luftar till avloppsrening kan gå till, samt visa på en guide för upphandlare och användare som finns framtagen av Vattenindustrin.