Vi fortsätter satsningen att dela med oss av Vattenindustrins kunskap. Som medlem eller vän till Vattenindustrin kan du anmäla dig som kommande talare.

Uppdraget innebär att förbereda ett kortare webbinarium på ca 30-40 minuter inom just ditt expertområde som du sedan presenterar vid ett Teamsmöte.

Exempel på önskade ämnen:

  • Dricksvattenrening och produktion
  • Analys vid avloppsrening
  • Tillståndsprocesser för avloppsreningsverk och hur den påverkas av EU
  • Olika tekniker för filtrering (t ex skivfilter, membranfiler, avsaltning)
  • Övergödning av sjöar och hav
  • Slambehandling

Ta chansen att visa på Vattenindustrins erfarenhet och kompetens!