Till hösten fortsätter satsningen på VA-kunskap och du som medlem kan redan nu anmäla dig som kommande talare.

Uppdraget innebär att förbereda ett kortare webbinarium på ca 30-40 minuter inom just ditt expertområde som du sedan kommer att få presentera live i ett Teamsmöte.

Exempel på ämnen som deltagarna vill se mer av:

  • Dricksvattenrening/produktion
  • Analys vid avloppsrening
  • Tillståndsprocesser för avloppsreningsverk och hur den påverkas av EU
  • Olika tekniker för filtrering (t ex skivfilter, membranfiler, avsaltning)
  • Övergödning av sjöar och hav
  • Slambehandling

Ta chansen att visa på Vattenindustrins erfarenhet och kompetens!