I webbinariet gick Bo Tiderman från Airwatergreen igenom exempel på utmaningar med fukt inom vatten och avlopp samt berättade vad relativ och absolut fukt innebär.

Bo informerade även vid vilken fuktnivå man bör hålla sig under för att undvika korrosion och mögel.