I webbinariet berättade Maria Eriksson från Huber Sverige om hur framtidens dricksvattenreservoarer och vattenreningsverk kan utformas och vilka olika möjligheter som finns.

Intrång och sabotage är ett mycket vanligt problem för dricksvattenreservoarer och vattenreningsverk. Under ett tidigare seminarium uppgav hela 70 % av deltagarna att de utsatts för sabotage. Maria gick igenom ny teknik och nya byggnadsmetoder som kan skapa säkrare reservoarer och reningsverk som minimerar riskerna för intrång av obehöriga.