Dennis Adolfsson från Nordic Water presenterade de mest effektiva och framgångsrika lösningarna för avskiljning av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.

Under webbinariet gick Dennis även igenom:

  • Rening på ett ansvarsfullt och ekonomiskt sätt
  • Resultat från fullskaliga anläggningar
  • Flexibla processlösningar som passar våra svenska reningsverk
  • Rening som gör skillnad för framtida generationer