Få tips och stöd vid upphandling av VA-projekt

Vi har sammanställt olika dokument för att ge överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt samt även tagit fram tips för produkter, konsulter eller entreprenader samt rekommendationer för upphandling av kemikalier.

Upphandlingsmyndigheten svarar gärna på generella frågor om upphandling, se Frågeportalen på deras hemsida. Du kan även tipsa dem om otillåtna direktupphandlingar, andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen eller generella upphandlingsproblem.

Rätt avtalsform underlättar upphandlingsarbetet. Vi hjälper dig hitta rätt!

I tabellen nedan får du en överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. Syftet med tabellen är att underlätta både upphandling och genomförande av VA-projekt.

Standardavtal minskar risken för feltolkningar
Standardiserade villkor innebär att risken för feltolkningar minskar vilket underlättar arbetet för parterna och ger sänkta kostnader. Tänk på att avsteg från ett standardavtal kan komplicera upphandlingen i onödan. Detsamma gäller om du blandar standardavtal.

Vilket är huvudsyftet med projektet?
Vid val av avtal rekommenderar vi att du ställer dig frågan: ”Vilket är huvudsyftet med projektet?”. Tillsammans med nedanstående tabell kan det underlätta valet. Vi ser även partnering som en möjlig samverkansform. Sammanställningen utgår från de leveransavtal som tillämpas i branschen.
Här kan du ladda ner tabellen som PDF.

Välj rätt avtalsform för rätt projekt

Vattenindustrin har sammanställt nedanstående tabell för att ge överblick över de olika standardavtal som kan användas för va projekt. Syftet med tabellen är att underlätta både upphandling och genomförande av VA-projekt.

Standardiserade villkor syftar till att minska risken för feltolkningar samt arbetsbördan för parterna och därmed kostnaderna. Tänk på att avsteg från ett standardavtal kan komplicera upphandlingen i onödan. Detsamma gäller om du blandar standardavtal.

Vattenindustrin rekommenderar att vid val av avtal ställa sig frågan ”Vilket är huvudsyftet med projektet?”. Svaret, tillsammans med nedanstående tabell kan underlätta valet. Vattenindustrin ser även partnering som en möjlig samverkansform.

Standardavtal Ursprungligen upprättat för: Konstruktionsansvar Process-/funktionsansvar Notera att:
ABT 06 Byggnadsprojekt Totalentreprenör Totalentreprenör Alla parter har ansvar för lämnade uppgifter och lösningar. Avsaknad av prestandaprovning. Inte utformad för en processanläggning. Normalt kallad totalentreprenad.
AB 04 Byggnadsprojekt Beställare Konsult Processansvar enligt ABK09, gäller främst vårdslöshet. Observera en garantitid på 2 år för valda material och varor. Normalt kallad utförandeentreprenad.
ABA 99 Processanläggning Totalentreprenör Totalentreprenör Lämpad för processanläggningar. Observera en garantitid på 2 år för arbetspresentation och material. Normalt kallad funktionsentreprenad.
ABK 09 Konsulttjänster Konsult Konsult Processansvar gäller främst vårdslöshet.
ABM 07 Leverans av varor Leverantör Leverantör På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av varan. Observera att garantitid är 5 år från godkänd slutbesiktning.
ALOS 05 Leverans av varor till offentlig sektor Leverantör Leverantör På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av produkten. Observera att garantitid är 1 år efter leverans.
NL 17 Leverans av produkter Leverantör Leverantör På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av produkten samt för utförandet av dess montage. Observera att garantitid är 1 år efter leverans.
NLM 19 Leverans och montage av produkter Leverantör Leverantör På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av produkten samt för utförandet av dess montage. Observera att garantitid är 1 år efter leverans.
Tabell 1. Sammanställning av standardavtal

Upphandlingsstöd

För att skapa ett bättre affärsklimat och konkurrensmiljö inom VA-branschen har vi sammanställt guider och standardavtal som kan användas som stöd vid upphandling av VA-projekt. Vi har även tagit fram tips för upphandling av produkter, konsulter och entreprenader samt rekommendationer för upphandling av kemikalier.

Kunskapsbank

Upphandlingsstöd VA-kemikalier

Som stöd vid upphandling av VA-kemikalier har vi sammanställt dokument och rekommendationer för att underlätta din process.

Upphandlingsstöd av produkter, konsulter och entreprenader

Vi har samlat våra bästa tips för dig som upphandlar produkter, konsulter eller entreprenader inom VA-sektorn.

Guidelines att
ladda ner

Ta del av två olika guidelines som underlättar er upphandling inom VA-branschen. En för användare och en för upphandlare.

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!

Citattecken

Vi är med i Vattenindustrin för att kunna påverka utvecklingen på en högre nivå. Branschföreningens uppgift är att driva våra frågor och se till att de bereds plats i debatten och hos beslutsfattare.

John Skantze, Hydropress Huber AB