Få tips och stöd vid upphandling av VA-projekt

Vi har sammanställt olika dokument för att ge överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt samt även tagit fram tips för produkter, konsulter eller entreprenader samt rekommendationer för upphandling av kemikalier.

Upphandlingsmyndigheten svarar gärna på generella frågor om upphandling, se Frågeportalen på deras hemsida. Du kan även tipsa dem om otillåtna direktupphandlingar, andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen eller generella upphandlingsproblem.

Rätt avtalsform underlättar upphandlingsarbetet. Vi hjälper dig hitta rätt!

I tabellen nedan får du en överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. Syftet med tabellen är att underlätta både upphandling och genomförande av VA-projekt.

Standardavtal minskar risken för feltolkningar
Standardiserade villkor innebär att risken för feltolkningar minskar vilket underlättar arbetet för parterna och ger sänkta kostnader. Tänk på att avsteg från ett standardavtal kan komplicera upphandlingen i onödan. Detsamma gäller om du blandar standardavtal.

Vilket är huvudsyftet med projektet?
Vid val av avtal rekommenderar vi att du ställer dig frågan: ”Vilket är huvudsyftet med projektet?”. Tillsammans med nedanstående tabell kan det underlätta valet. Vi ser även partnering som en möjlig samverkansform. Sammanställningen utgår från de leveransavtal som tillämpas i branschen.
Här kan du ladda ner tabellen som PDF.

Standardavtal Vattenindustrin

Upphandlingsstöd

För att skapa ett bättre affärsklimat och konkurrensmiljö inom VA-branschen har vi sammanställt guider och standardavtal som kan användas som stöd vid upphandling av VA-projekt. Vi har även tagit fram tips för upphandling av produkter, konsulter och entreprenader samt rekommendationer för upphandling av kemikalier.

Kunskapsbank

Upphandlingsstöd VA-kemikalier

Som stöd vid upphandling av VA-kemikalier har vi sammanställt dokument och rekommendationer för att underlätta din process.

Upphandlingsstöd av produkter, konsulter och entreprenader

Vi har samlat våra bästa tips för dig som upphandlar produkter, konsulter eller entreprenader inom VA-sektorn.

Guidelines att
ladda ner

Ta del av två olika guidelines som underlättar er upphandling inom VA-branschen. En för användare och en för upphandlare.

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!

Citattecken

Vi är med i Vattenindustrin för att kunna påverka utvecklingen på en högre nivå. Branschföreningens uppgift är att driva våra frågor och se till att de bereds plats i debatten och hos beslutsfattare.

John Skantze, Hydropress Huber AB