Senaste nyheterna inom vattenreningsbranschen

7 februari, 2023
Byggplats Gävle Nästa år kan spaden sättas i marken för Gävles nya, dubbelt så stora reningsverk. Då blir området intill T-uddens naturreservat på Brynäs en stor byggarbetsplats. Buller, damm och en del trafikstörningar är att vänta. [...]
7 februari, 2023
Genom att återvinna kväve mer effektivt från reningsverken skulle mellan 10-25 procent av det kväve som finns i avloppsvatten kunna återföras till jordbruksmark. [...]
7 februari, 2023
Vi har i alla våra kommuner ett eller flera reningsverk, där samlas allt avfall som kommer från våra avloppsanläggningar från så gott som alla hushåll, offentliga lokaler, och övriga byggnader i landet. [...]
6 februari, 2023
På reningsverket visste man att plast skulle kunna läcka ut i naturen. För att förebygga det sattes slambilar in - men att montera nät som skulle fånga in plasten ansågs inte vara möjligt. [...]
6 februari, 2023
Platsutsläpp som det från Brandholmens reningsverk i Nyköping i slutet av januari kan innebära långsiktiga problem för naturen och djurlivet, enligt Naturvårdsverket. [...]
6 februari, 2023
På tekniska nämndens senaste sammanträde beslutades i ett ärende som berör de flesta på ön och runt Östersjön, nämligen hur regionen kan minska skadliga utsläpp från öns större avloppsreningsverk. [...]
6 februari, 2023
Det var den 19 januari på torsdagsmorgonen som räddningstjänsten i Nyköping larmades om att uppskattningsvis 100 000 plastkulor och avloppsvatten runnit ut från Brandholmens reningsverk. [...]
5 februari, 2023
Vi har i alla våra kommuner ett eller flera reningsverk, där samlas allt avfall som kommer från våra avloppsanläggningar från så gott som alla hushåll, offentliga lokaler och övriga byggnader i landet. [...]
5 februari, 2023
Ombyggnaden av Nolhaga reningsverk har uppskattats kosta cirka 435 miljoner kronor. Men det kommer sannolikt inte att var tillräckligt - istället föreslås nu en utredning av avloppsförsörjning för Alingsås kommun som helhet. [...]
3 februari, 2023
Nora Simhallen i Nora har varit stängd för renoveringen. Nu öppnar den igen. Renoveringen av simhallens reningsverk är färdigt och simhallen öppnar för allmänheten på tisdag 7 februari. Pensionärsbadet öppnar måndag 27 februari. [...]
3 februari, 2023
Ett nytt avloppsreningsverk ska byggas i Enköping. Nu läggs rör inför det nya verket. [...]
2 februari, 2023
Snart kommer lukten från allt slam som bildas vid reningen av Norrköpingsbornas avloppsvatten att vara ett minne blott. Anledningen är att Nodra har på gång med en ny byggnad som ska ta hand om slammet inomhus. [...]
1 februari, 2023
Norrtälje Norrtälje kommun gjorde fel när de bröt avtalet med det företag som ansvarade för kommunens reningsverk. [...]
1 februari, 2023
Brandholmens reningsverk måste renoveras till en stor kostnad. Nu vill oppositionen att man även utreder vad en nybyggnation skulle kosta. [...]
31 januari, 2023
Den nya stadsdelen Inre Hamnen i Norrköping blir granne med Slottshagens reningsverk. [...]