Senaste nyheterna inom vattenreningsbranschen

9 juni, 2023
Politikerna i Lunds kommunstyrelse körde över juristerna när de beslutade att bevara Källby reningsverk. Beslutet kan vara olagligt eftersom ärendet inte skickades till kommunfullmäktige. [...]
9 juni, 2023
Vad som är lögn eller sant om avloppsreningen i Jättendal tvistar politikerna om. [...]
8 juni, 2023
Beslutet om att bygga om Källby reningsverk står kvar - trots Länsstyrelsens och VA Syds skepsis. Det såg opposition och Kristdemokraterna till under gårdagens extrainsatta kommunstyrelsemöte i Lund. [...]
8 juni, 2023
Inte bara dagvattnet måste hanteras bättre i Åsa. Nu ska Ölmanäs reningsverk bygga om för att klara moderna miljökrav. Och precis som med Hammargård har kostnaderna skenat. [...]
8 juni, 2023
VA Syd står fast vid att man inte tänker gå vidare med att bygga ut Källby reningsverk, trots Lundapolitikernas beslut. [...]
8 juni, 2023
Ökad användning av processimulering kan bidra till mer effektiva och störningståliga reningsverk visar nytt projekt. [...]
8 juni, 2023
Efter att Varberg installerat ett nytt filter i vattenreningsanläggningen i Varberg slutade man att använda klor i dricksvattnet. [...]
8 juni, 2023
Just nu förhandlas EU:s reviderade avloppsdirektiv, som sätter ramarna för svenska avloppsreningsverk för decennier framåt. Det förslag som nu ligger på bordet riskerar att leda till kostnader i miljardklassen, helt utan miljönytta. [...]
8 juni, 2023
Reningsverket är snart 60 år gammalt. Uppskattningen är att kapaciteten slår i taket om fem till tio år. [...]
8 juni, 2023
Kommunstyrelsen i Lund fattade på onsdagen beslut om att reningsverket i Källby ska fortsätta användas - tvärtemot VA Syds vilja. [...]
7 juni, 2023
Det var dramatik på hög nivå när kommunstyrelsen i ett extrainsatt sammanträde på onsdagen tog upp den infekterade frågan om Lund ska bygga ut Källby reningsverk eller pumpa avloppsvattnet till Sjölunda i Malmö. [...]
7 juni, 2023
I dag tar kommunstyrelsen ställning till Källby reningsverks framtid. Partierna tvekar inför det avgörande vägvalet. [...]
5 juni, 2023
Politikerna har än en gång slagit fast att det bästa vore att lägga ner Hallevibadet i Vargön. Samtidigt har vattenreningen på anläggningen havererat och badet är stängt. [...]
5 juni, 2023
Det är teoretiskt möjligt att uppfylla även mycket stränga utsläppskrav och därmed behålla Källby reningsverk. Problemet är att det kan bli extremt dyrt. [...]
4 juni, 2023
VA Ingenjörerna har fått en totalentreprenad gällande vattenrening för Zinkgruvan Mining. [...]