Malmberg

Malmberg är ett miljöteknikföretag med fokus på utförande av anläggningar för vattenrening, biogas, borrning och geoenergi. Vårt huvudkontor ligger i Åhus nära Kristianstad. Vi är familjeägda sedan 1866 och vi är 200 medarbetare som arbetar för en bättre miljö under devisen Ren energi. Rent vatten.

MalmbergGruppen omsätter ca 576 Mkr

Affärsområde Vattenrening utför projekt för avloppsrening, dricksvattenrening och slambehandling både i Sverige och utomlands. Projekten är som del- eller totalentreprenader med processdesign, konstruktion, egen tillverkning och montage.

Affärsområde Biogas utför anläggningar för uppgradering av biogas till biometan ämnat som fordonsgas eller för injektering på gasnät. Anläggningarna finns idag på ca 100 platser runt om i Europa samt Kina.

Affärsområde Geoenergi erbjuder energieffektiva och miljövänliga geoenergianläggningar för industrier, affärsfastigheter, hotell och bostäder. Systemen utnyttjar naturlig värme och kyla i grundvatten och berg.

Affärsområde Borrning utför borrentreprenader för vatten, geoenergi och geoundersökning samt brunnsservice.

Affärsområde Service och Support erbjuder service för kommuner och industri inom vatten- och gasbehandling.