1. Hantering av personuppgifter

… att Vattenindustrin och dess kansli (Teknikföretagens Branschgrupper AB) tillsammans med avtalade eventpartners hanterar de uppgifter som delas i detta formulär för att förbereda, genomföra och följa upp detta evenemang. Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår personuppgiftspolicy: https://vattenindustrin.se/om-oss/personuppgiftspolicy/. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela kansliet@vattenindustrin.se när som helst kan begära att mina uppgifter tas bort.

2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera

… att jag hamnar på utskickslistan för inbjudningar till Vattenindustrin FORUM24 och motsvarande event. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt att begära att bli borttagen från denna lista. Detta görs genom att klicka på avregistreringslänken eller meddela kansliet@vattenindustrin.se.

3. Fotografering

… att det under Vattenindustrin FORUM24 kommer att tas bilder. Dessa bilder kan i vissa fall komma att publiceras online, i tryckt material och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av motsvarande event. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela kansliet@vattenindustrin.se när som helst kan begära att en bild på mig tas bort.

4. Videoinspelning

… att det under Vattenindustrin FORUM24 kommer att spelas in delar av eller hela eventet. Detta material kan publiceras online och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av motsvarande event. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela kansliet@vattenindustrin.se när som helst kan begära att en film på mig tas bort.

5. Återbetalning

… att anmälan är bindande och kan inte avbokas. Om du får förhinder kan platsen kostnadsfritt överlåtas till en kollega, senast den 1 november 2024 för att vi ska kunna hantera specialkost och namnskyltar. Vid senare ändringar kan vi inte garantera specialkost eller att ny deltagare får ta över redan anmäld specialkost. Ändringar meddelas kansliet@vattenindustrin.se.

7. Deltagarlista

… att det kommer att finnas en deltagarlista tillgänglig där anmälda deltagarepresenteras. Du kan när som helst meddela oss om du inte vill läggas till i listan eller tas bort från listan genom att kontakta kansliet@vattenindustrin.se.

8. Specialkost

… att eventuella önskemål om specialkost delas med avtalade eventpartners som levererar mat till Vattenindustrin FORUM24. För dessa uppgifter om kost har jag säkerställt att samtycke finns till behandlingen av känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att raderas 7 dagar efter aktuellt evenemang.

För de personuppgifter som lämnas i anmälan har jag säkerställt att samtycke inhämtats från den personuppgifterna gäller. Genom att gå vidare med min bokning ges samtycke till att uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningens riktlinjer. Mer information om detta samt vilka rättigheter den registrerade hittas här: https://vattenindustrin.se/om-oss/personuppgiftspolicy/.