Workshop med fokus på universitetsutbildning inom vattenområdet

Svenskt Vatten, Temagruppen Vatten & Miljö inom Sveriges Bygguniversitet (SBU) och Varim arrangerar en workshop den 17 januari med fokus på universitetsutbildning inom vattenområdet vid de tekniska högskolorna.