Vatten Avlopp Kretslopp 17–18 mars 2021

Den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp sker digitalt den 17-18 mars 2021.

Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. På grund av pandemin blir konferensen denna gång digital.

Konferensen arrangeras av VA-Guiden

Läs mer här om Vatten Avlopp Kretslopp

KONFERENS OCH UTSTÄLLNING

Här får du överblick över konferensens innehåll med direktsända föredrag och paneler, förinspelat material och föreläsare. Vi har ett helt nytt upplägg med digital utställning.

Till konferens och utställningen