VARIMs vårmöte den 9-10 maj i Göteborg

Välkomna till VARIMs vårmöte och målbildsworkshop den 9-10 maj på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Bakgrund
2010 genomförde vi på VARIM ett antal workshops som ledde fram till en gemensam målbild med idéer på hur vi skulle blir en riktigt bra branschorganisation. Vi fick fram flera handlingsplaner. Det gav oss på VARIM energi och ett större, mer riktat driv. Bland annat skapade vi arbetsgrupperna, AG, som jobbade vidare med olika frågor.

Resultatet 2015 är att vi nått flera av de mål vi satte upp. En del har längs vägen tagits bort eftersom de inte var relevanta när verkligheten förändrats. Andra aktiviteter har tillkommit. För oss i styrelsen har det ändå varit viktigt att ha en kompassriktning där alla medlemmar blir delaktiga i att skapa vår framtid.

Nu 2016 har vi åter inlett ett arbete med en horisont på fem nya år. Styrelsen plus ett par medlemmar samlades för en workshop den 26-27 januari i Malmö för att ta fram ett förslag på en målbild för 2021.

Nu bjuder vi in alla medlemmar till att i samband med vårmötet vara med i VARIM Målbild 2021!

9 maj
– Målbildsworkshop 2021
– Gemensam middag

10 maj
– Års- och vårmöte inkl. redovisning från arbetsgrupperna
– Företagspresentationer

Mötet avslutas med lunch den 10 maj.

Inbjudan och program har skickats till VARIMs medlemmar. Är du också intresserad av VARIM och kanske vill delta på vårmötet, kontakta kansliet.