Varims höstmöte den 15-16 november

Varims höstmöte kommer att ske den 15-16 november i Helsingborg.

Mötet startar kl. 09.30 den 15:e hos WSP. Programmet bjuder på inspiration från NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB), det senaste från Varims arbetsgrupp upphandlingsmetoder och självklart fokus mot 2018.

Den 16:e fortsätter mötet med ett studiebesök på Oceanpiren och Helsingsborgs framtida stadsdel H+ med VA-lösningar i framkant. Mötet avslutas på WSP kl. 12.00.