Seminarium ”Hur löser vi VA i framtiden?”

”Hur löser vi VA i framtiden?” den frågan ställer vi på Varims seminarium den 7 november.

Under dagen får du möjlighet att ta del av den senaste tekniken och lösningarna inom avlopp, dagvatten & ledningsnät samt dricksvatten. Vi kommer att visa på praktiska exempel och hur du kan rusta dig inför framtiden. Dagen avslutas med mingel.

Spåransvariga är: Avlopp – Carl-Johan Legetth, Malmberg Water, dagvatten och ledningsnät – Henrik Alm, Sweco och dricksvatten – Gisela Holm, Sweco.

Program – 7 november:
09.30
– Registrering och kaffe
10.00 – Anette Seger, Varims ordförande önskar välkommen och introducerar dagen med en trendspaning
Pär Dalhielm, Vd Svenskt Vatten berättar om deras utmaningar och arbete med de framtida VA-frågorna
12.00 – Lunch
13.00 – Föredrag 1*) – parallella spår: Avlopp, dagvatten & ledningsnät och dricksvatten
14.00 – Fika och mingel
14.30 – Föredrag 2*) – parallella spår: Avlopp, dagvatten & ledningsnät och dricksvatten
15.30 – Bensträckare
15.45 – Återrapportering, summering och avrundning
16.30 – Mingel med tilltugg och dryck
18.00 – Avslut

*) Efter lunchen har vi föredrag i tre parallella spår där ni väljer vad ni vill lyssna på. Se här i detalj gällande innehållet i de olika spåren.

AVLOPP
• Ny teknik inom avloppsbehandling
• Läkemedel och övervakning

Program Varim seminarium ”Hur löser vi VA i framtiden?”

DAGVATTEN & LEDNINGSNÄT
• Framtidens ledningsnät
• Urbanisering och stadsbyggnad

DRICKSVATTEN
• Förändrad råvattenkvalitet
• Säkerhet kring dricksvatten

Program för seminariet 7 november