VA-mässan 27-29 september 2016

Här kan du hitta information om VA-mässan som går vartannat år och där VARIM deltar och arrangerar olika aktiviteter.
Du kan läsa mer om våra aktiviteter på VA-mässan här

Se komplett information om mässan på www.vamassan.se.