VA-kunskap med Varim – Framtidens reservoarer

Varims medlemsföretag står för mångårig erfarenhet, stor expertis och teknik i framkant inom vattenrening. Denna kunskap delar vi gärna med oss. Så i väntan på VA-mässan 2021 arrangerar vi “VA-kunskap med Varim” den 10 september i tillsammans med medlemmen Huber, ett webbinarium som handlar om framtidens reservoarer.

I webbinariet berättar Maria om hur framtidens dricksvattenreservoarer och vattenreningsverk kan utformas och vilka olika möjligheter som finns.

Intrång och sabotage är ett mycket vanligt problem för dricksvattenreservoarer och vattenreningsverk. Under ett tidigare seminarium uppgav hela 70 % av deltagarna att de utsatts för sabotage. Maria tar upp hur ny teknik och nya byggnadsmetoder kan skapa säkrare reservoarer och reningsverk som minimerar riskerna för intrång av obehöriga. Hon går även igenom nya metoder för att höja säkerheten och skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor om det som är viktigt för dig att veta.

Talare: Maria Eriksson
Programledare: Joachim Jämttjärn

Har du frågor även efter webbinariet så skickar du dem till info@hubersverige.se alt. +46 31 99 64 60 eller så vänder du dig till Varims kansli varim@tebab.com

Anmälningsmöjlighet läggs upp i augusti.