Utbildning kring SCIP-databasen 18/2

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

I samarbete mellan Teknikföretagens Branschgrupper och Ramberg advokater, har vi arbetat fram en speciellt utformad halvdagsutbildning i syfte att ge vägledning inför kommande rapportering till SCIP-databasen.

Halvdagsutbildningen äger rum på Microsoft Teams torsdagen den 18 februari kl. 08.30 – 12.00. Länk till mötet kommer att mailas till registrerade deltagare ett par dagar före.

Avgift: 500 kr (exkl. moms). Anmälan är bindande och avgiften är ej återbetalbar, men det går bra att ändra deltagare vid förhinder.

Har du en kollega som kan vara intresserad, så får du gärna vidarebefordra denna inbjudan.

Vid frågor – kontakta Peter Björkholm.

Anmäl dig senast den 16 februari.

Läs all information och program på Branschgruppernas hemsida

Varmt välkommen!