Rundabordssamtal om VA-branschens gemensamma utmaningar – 7 december

Varim har tillsammans med Svenskt Vatten ett rundabordssamtal med temat ”Vem ska göra jobbet”?
Under dagen diskuteras hur ska vi rekrytera personer med rätt kompetens och erfarenheter till branschen.
Deltagarna är bland annat Varims medlemmar och representanter för Svenskt Vattens medlemmar.

Mötet sker mellan kl. 9-12 med avslutande lunch