Rörnät och Klimat 2019

Svenskt Vatten arrangerar ”Rörnät och Klimat 2019” 26-27 mars, Gothia Towers, Göteborg. Detta blir det 9:e årets Rörnät och klimat-konferens.

Konferensen har tre teman. Under dag 1 har vi fokus på ”Förnyelse och underhåll av VA-ledningsnät”. Dag 2 har två stycken teman: ”Skyfallshantering / Dagvatten / Tillskottsvatten” samt ”Dricksvattenförsörjning – kvantitet och kvalitet.

Läs mer om Rörnät och Klimat 2019 här