Nordbygg 2021 ställs in och flyttas till 26-29 april 2022

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har vi i samråd med branschen tagit beslutet om att ställa in Nordbygg ytterligare en gång. Nästa mässa sker den 26-29 april 2022 det vill säga nästa ordinarie genomförandesäsong och år.

Nordbygg är Norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Mässan lockar vartannat år runt 50 000 besökare från byggsektorn i Sverige. Besökare kommer även från övriga Skandinavien, Baltikum och Europa.

Läs mer om Nordbygg här