Nationella Dricksvattenkonferensen 16 – 17 oktober

Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober belyser såväl vardagliga driftsfrågor som senaste spjutspetsforskningen.

2019 års konferens kommer bland annat att ta upp följande ämnen och teman:

Nyheter och omvärldsbevakning. Vi tar bland annat upp läget kring Nationellt dricksvattenråd och revideringen av Dricksvattendirektivet samt SVU-forskning, det vill säga vilken nytta gör den för medlemmarna? Vi skapar oss en internationell utblick, med föredrag av utländsk talare.

Dricksvattenförsörjning. Samverkan – regionala vattenförsörjningsplaner och erfarenheter från att bygga ett helt nytt vattenverk i Skellefteå. Med efterföljande studiebesök.

Dag 2 genomför vi två parallella spår: Dricksvattenberedning och Säkert dricksvatten. Här kommer vi bl.a. att hålla ett mini-slutseminarium av Livsmedelsverkets Beredningsprojekt och få en presentation av HaV:s Nya Allmänna råd för vattenskyddsområden.

Läs mer om Nationella Dricksvattenkonferensen på Svenskt Vattens hemsida