Konferens Rörnät och klimat 2018

Svenskt Vatten inbjuder till det 8:e årets konferens om Rörnät och Klimat. Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom Vatten i den urbana miljön – med omnejd.

Konferensen har en etablerad ram som vi kommer att följa även i år. Vi redovisar fronten på kunskapsläget i högaktuella frågor. Det kommer som vanligt att finnas goda möjligheter till informella diskussioner.

Dag 1 lyfter vi fram dagvattenfrågan även ur föroreningssynpunkt. Vilka krav gäller och hur kan de mötas? Vi tar även och lyfter de privata servisledningarnas betydelse för helheten i VA-systemen. Vi vill också hämta inspiration från Danmark om hur de arbetar för att få till dagvattenlösningar på privat mark.

Den första dagen avslutas med ett frivilligt ”extrapass”, ”VA-Juridisk Happening” där våra jurister Gilbert Nordenswan och Clara Lidberg svarar på frågor.

Den andra dagen inleds med korta inlägg under ”Anslagstavlan” därefter följer ”LTA-system”, ”Material i kontakt med dricksvatten”, ”NO DIG och åtgärdsplanering” samt ”IT-säkerhet och säkerhetsarbete för VA-system”.

Man kan även välja att endast deltaga en av dagarna.

Konferensdeltagare kan, utan extra kostnad, ställa ut i vår miniutställning. OBS – begränsat antal platser.

Här hittar du programmet för Rörnät och Klimat