2022-06-29 06:00:00
Den 24 - 26 oktober 2023 etableras en ny, samhällsviktig mötesplats på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Vattenindustrin.[…]

2022-06-07 13:53:00
Så får du maximal nytt av schaktfri servisrenovering - Din guide för en komplett lösning. […]

2022-05-30 09:34:00
I utvecklingen av en mer miljövänlig industri är besparingen på vatten en nyckelfaktor. Här erbjuder vi en rad olika produkter och metoder för att rena, behandla eller återföra förbrukat vatten in i processen.[…]

2022-05-23 14:12:00
CG Drives & Automation introducerar den nya frekvensomriktarserien Emotron "Slim-LC" AFE med avancerad vätskekylning och unika PEBB-moduler (Power Electronic Building Block) för tillförlitlighet och redundans. […]

2022-05-19 12:31:00
Vi vill tacka våra besökare på VA-mässan i mars. För första gången ställde Nordic Water Products & Sulzer ut i gemensam monter efter Sulzers förvärv, vilket var mycket uppskattat. Passa på att lägga in kommande aktiviteter i kalendern! […]

2022-05-09 13:37:00
De senaste åren som burit med sig pandemi, stora störningar i de globala distributionskedjorna och krig på nära håll i Europa har visat på vikten av att ett samtal hela tiden förs om vårt viktigaste livsmedel.[…]

2022-03-14 12:51:55
Vi fortsätter vår tillväxtresa och byter namn till Aarsleff Pipe Technologies AB. Namnet stärker kopplingen till vår internationella moderkoncern. […]

2022-02-14 09:24:00
Med en klorinator, saltelektrolysaggregat, ökas säkerheten i hela tillverkningsprocessen vid kloranvändande tack vare lokal produktion, kontroll och dosering av klor.[…]

2022-02-08 10:21:00
Vill du vara med och skapa en bättre VA-infrastruktur tillsammans med oss? Just nu söker vi fler engagerade nyckelspelare.[…]

2022-02-07 09:29:00
De nya riktlinjer som MSB, Myndighet för samhällsskydd och beredskap, tagit fram i sin kontinuitetshantering och krisberedskap ställer ökat behovet av lagring av media för att all samhällsviktigt verksamhet skall kunna säkerställa störningsfri drift.[…]

2021-12-14 12:59:00
Aarsleff Rörteknik växer på den svenska marknaden. Bolaget är känt för sina innovativa lösningar inom schaktfri ledningsförnyelse och nu vill de göra det möjligt för fler kommuner, företag och fastighetsägare att förnya sina ledningssystem. […]