2024-03-01 08:44:00
Förebygg utbrott av Legionella i fastigheter, omklädningsrum, hotell, äldreboende, sjukhus, vårdinrättningar m m.[…]

2024-01-25 15:51:00
För att framtidssäkra Sveriges vatteninfrastruktur krävs omedelbara åtgärder. Vi måste samarbeta och innovativt hantera kunskapsdelning och kompetensutveckling inom VA-sektorn. För andra gången bjuder Vattenindustrin in till Vattenindustrin FORUM.[…]

2024-01-19 08:46:00
Visste du att det finns 200 miljoner ineffektiva cirkulationspumpar över hela världen, och att 100 miljoner av dem finns i Europa? […]

2024-01-09 14:13:00
Svaret är Ja, det finns en del metoder som i samverkan med varandra, i en två- eller trestegsprocess, blir en tillförlitlig barriär som reducerar PFAS-ämnen från vatten.[…]

2024-01-02 13:21:00
Idag säger vi stort välkommen till vår nya kollega Michael Madsen Rasmusson, med placering på huvudkontoret i Göteborg.[…]

2023-12-19 10:01:15
Vi på Kamstrup vill uttrycka vår tacksamhet till alla våra kunder, partners och leverantörer för ännu ett framgångsrikt år.[…]

2023-11-23 09:38:00
”Aarsleff har utsetts till Karriärföretag för att man erbjuder fina möjligheter att skapa ett meningsfullt arbete och karriär, inte bara en anställning...."[…]

2023-11-17 15:52:00
För att främja innovation, tillväxt och hållbarhet tar Vattenindustrin initiativ till att stötta mikroföretag med värdefulla resurser. Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka. […]

2023-11-17 09:34:00
Vi på Aarsleff söker installatörer för arbete med ledningsförnyelse i mark.[…]

2023-11-01 09:24:00
Aarsleff Pipe Technologies har fått ny vd. Tidigare vice vd Victor Julin intar vd-posten och nu stundar ökade investeringar i både organisationen och affärserbjudandet för att ta bolaget in i framtiden.[…]

2023-10-31 09:17:00
Till vårt anbud- och kalkylteam söker vi nu ytterligare en entreprenadingenjör. Vi söker även installatörer. […]