2024-05-23 11:10:00
Vid Vattenindustrins vårmöte den 21 maj i Göteborg valdes John Skantze, HUBER, till ny ordförande. Vidare valdes Jesper Hess, Kamstrup, och Anna Dahlman-Petri, WSP, till nya ledamöter. […]

2024-05-14 12:05:27
Vill ni kunna identifiera läckor på servis- och huvudledningar, och mer effektivt prioritera era resurser? […]

2024-04-30 10:44:53
SCALA2-pumpen representerar den senaste tekniken inom pumpautomater, kombinerat med praktisk användning. Denna kompakta och tysta pump passar perfekt för moderna bostäder och sommarstugor. […]

2024-04-03 07:44:00
Vi söker en Account Manager till CG Drives & Automation (tidigare Emotron) i Helsingborg. […]

2024-03-26 14:03:00
Genomtänkt lösning och hög säkerhet är viktigt vid påfyllnad av dosermedia. Vi erbjuder hela kedjan för er kemikaliehantering, från påfyllning till dosering![…]

2024-03-19 08:50:00
För att uppnå god driftsäkerhet och användarvänlighet vid on-linemätning med eventuell reglering, krävs kunskap och planering.[…]

2024-03-18 12:15:00
I så fall är ni välkomna till vår monter där vi kommer att berätta om hur vi kan hjälpa er organisation att minska vattenförluster med hjälp av smart mätning. […]

2024-03-15 08:29:00
För att locka fler att välja en karriär inom vatten har Vattenindustrin bjudit in studenter på högskole- eller yrkeshögskolenivå att söka ett Internship Program som sträcker sig över sommaren 2024. […]

2024-03-01 08:44:00
Förebygg utbrott av Legionella i fastigheter, omklädningsrum, hotell, äldreboende, sjukhus, vårdinrättningar m m.[…]

2024-01-25 15:51:00
För att framtidssäkra Sveriges vatteninfrastruktur krävs omedelbara åtgärder. Vi måste samarbeta och innovativt hantera kunskapsdelning och kompetensutveckling inom VA-sektorn. För andra gången bjuder Vattenindustrin in till Vattenindustrin FORUM.[…]

2024-01-19 08:46:00
Visste du att det finns 200 miljoner ineffektiva cirkulationspumpar över hela världen, och att 100 miljoner av dem finns i Europa? […]