Water Processing Sweden AB

Water Processing Sweden AB är ett teknikföretag med vattenbehandling som specialitet. Deras affärsidé är att – med kompetens och erfarenhet tillhandahålla säkra system, anläggningar och tjänster, och de kan med väl kända och beprövade processer och produkter tillgodose sina kunders behov av miljövänlig vattenbehandling. Deras målsättning är att erbjuda sina kunder kostnadseffektiva, kundanpassade utrustningar och systemlösningar.

De tillhandahåller ett brett program av produkter för vattenbehandling till enskilda hus- håll, mindre vattenförbrukare, mindre industrier samt större installationer i exempelvis större vattenverk och krävande industriprocesser.

Deras marknadsledande UV-system finns i flera storlekar och utföranden beroende på vattenflödet.