Schneider Electric AB

Schneider Electric utvecklar smarta vatten- och avloppsvattenlösningar i klass för att förbättra viktiga processer och applikationer över vattencykeln. Som ledande inom teknisk och industriell programvara tillhandahåller Schneider Electric dedikerade lösningar för vattenreningsverk, avloppsvattenanläggningar och avloppsnätverk och levererar säkra, kostnadseffektiva och hållbara vatten / avloppsreningstjänster under hela anläggningens livslängd.

Upptäck EcoStruxure for Water and Wastewater, deras flaggskeppslösning, du kan integrera i ditt smarta vattennätverk för att förbättra effektiviteten, livslängden och tillförlitligheten hos din vatteninfrastruktur. EcoStruxure for Water and Wastewater har utvecklats för att svara på utmaningarna med smart vattenhantering, så att du bättre kan övervaka, optimera och underhålla ditt nätverk.

Schneider Electric AB tillverkar också frekvensomriktare, mjukstartare, operatörspaneler och olika styrsystem. De hjälper kunder att hantera energi och processer säkert, pålitligt, effektivt och hållbart.