Gemit Solutions AB

Skillnaden mellan svårt och lätt är struktur, men att skapa struktur med stora mängder digitala data från olika datakällor utan rätt verktyg är en utmaning. Därför behövs vi. Med rätt verktyg kan företag nå oanade höjder samtidigt som tid, resurser och energi frigörs. Det handlar bara om att arbeta smart.

Gemit Solutions levererar användarvänliga IT-lösningar för att visualisera och analysera stora datamängder till olika industrisektorer. Vi drivs av att omvandla det svåra, ostrukturerade och komplicerade till användarvänliga, automatiserade och transparenta lösningar på verkliga problem.

Våra produkter har utvecklats i tätt samarbete med ingenjörer i vattensektorn och har därmed specialanpassad funktionalitet och verktyg som möjliggör processanalys på en helt ny nivå. Gemit präglas av flexibilitet, kreativitet och ständig utveckling och har därför blivit en mycket uppskattad leverantör med stort fokus på att möta kundens behov i deras digitaliseringsresa.

Våra kunder finns överallt i Sverige inom framför allt vattensektorn men också inom industri över hela landet.

Tillsammans visar vi på nya vägar för smartare digitaliserade arbetssätt som ligger i tiden.