BTC Europe

BTC Europe ingår i BASF koncernen, en utav världens ledande kemiföretag. BTC är BASF:s europeiska säljorganisation för distribution av specialkemikalier. Vi försäljer kemikalier och råvaror till industrin och kommuner. De vänder oss till kunder som har behov av att utveckla och effektivisera sina processer både tekniskt och ekonomiskt.

Inom vattenreningsområdet är deras produkter: Flockningskemikalier – Polymer (Zetag och Magnafloc). Skumdämpare och Organiskt bindemedel. Kompetens: Deras kunskap och engagemang kombinerat med ett ständigt lärande om våra kunders processer, säkerställer fortlöpande utveckling och anpassning efter kundernas behov.