AxFlow AB

I avloppsreningsprocessen finns många viktiga steg där avloppsvatten, slam och kemikalier pumpas, finfördelas, injiceras och filtreras. För att uppnå en optimal reningsprocess bör alla delar i processen samverka. I varje processteg bör du därför sätta din pump, renstugger eller sil under luppen. Uppfyller dessa det du vill? Kan energiförbrukningen minskas, eller underhållskostnaderna sänkas? Kanske vore det värt att utvärdera valet av pumptyp och eventuella drifts- och säkerhetsproblem?

ELLER – gör allt mycket enklare och ta hjälp av AxFlow och arbeta tillsammans med erfarna experter inom vätskehantering och pump- och processteknik.

Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet.

AxFlow AB representerar världsledande pumptillverkare från Europa och USA:

  • NOV Mono, rensskärare, roterande silar och excenterskruvpumpar
  • Johnson Pump centrifugalpumpar
  • Kenics mixers
  • Chemineer omrörare
  • Abaque slangpumpar
  • Realax slangpumpar
  • Agrometer lobrotorpumpar
  • SK Pumpen torrslampump

Vill du veta mer? Se filmen: