Varims vårmöte 26 maj – digitalt

Varims vårmöte sker digitalt den 26 maj med års- och vårmötesagenda och föredragshållare.
Mer information gällande program, dagordning och tid återkommer vi om.