Varims höstmöte

VA-branschens leverantörer diskuterar framtiden

  • Vilka är VA-branschens utmaningar de närmaste åren?
  • Hur ser ett gott affärsklimat ut?
  • Hur når branschen lönsamhet?

De är viktiga frågor som kommer att diskuteras på Varims höstmöte den 13 november. Styrelseordförande Anette Seger bjuder in till Rambölls lokaler på Söder i Stockholm. Där samlas drygt 65 personer som representerar konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling.

Under dagen presenteras viktiga projekt som Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning och Guldstadens vattenverk samt Stockholms framtida avloppsrening, SFA. En intressant aspekt är hur nya samverkansformer ser ut och fungerar. Idag finns många nya aktörer på marknaden och branschen upplever allt större problem med att få lönsamhet i alla led.

Kommunalförbundet Norrvatten kommer även att ge en försmak på hur dricksvattenförsörjningen till de snabbt växande norra förstäderna till Stockholm kommer att se ut.

Här hittar du programmet för höstmötet