Varims höstmöte 18 november

Varims höstmöte sker den 18 november digitalt via Teams.
Vi kommer även ha externa föredragshållare på olika intressanta teman under dagen.

Inbjudan och program kommer senare till medlemmarna i föreningen.