VA-kunskap med Varim – Hur fungerar fukt?

Varims medlemsföretag står för mångårig erfarenhet, stor expertis och teknik i framkant inom vattenrening. Denna kunskap delar vi gärna med oss. Så i väntan på VA-mässan 2021 arrangerar vi kostnadsfritt ”VA-kunskap”.

Den 10 november sker det andra webbinariet med titeln ”Hur fungerar fukt och hur undviker man skador från fukt” tillsammans med medlemmen Airwatergreen. Fler webbinarier från våra medlemmar kommer under året.

I webbinariet berättar Bo Tiderman från Airwatergreen om hur fukt fungerar och hur man undviker skador från fukt på sina fastigheter och anläggningar.

    På webbinarier får du svar på frågor som:

  • Vid vilken fuktnivå uppstår skador från fukt?
  • Vad är relativ och absolut fuktnivå?
  • Samspelet mellan temperatur och fukt
  • Vad händer typiskt över året i olika typer av fastigheter och anläggningar
  • Vilka olika typer av avfuktningsmetoder finns det

Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor och det är kostnadsfritt att delta.

Talare: Bo Tiderman, Airwatergreen

Sprid gärna informationen om detta webbinarium till intresserade kollegor. 

Har du frågor även efter webbinariet så kontaktar du info@airwatergreen.com alt. +46 18 800 44 00 eller så vänder du dig till Varims kansli varim@tebab.com