Ett år av samhällskris – 2020 – vad har vi lärt oss?

Den 1 december har en annan branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper en intressant  konferens med temat: Ett år av samhällskris – 2020 – vad har vi lärt oss? Spridningen av coronaviruset är en global samhällskris som påverkat vår hälsa, våra liv och jobb. Vad har vi hittills lärt oss av detta och hur går vi vidare? 

På konferensen kommer du kunna lyssna till representanter från myndigheter och industri som presenterar hur deras organisationer agerat under krisen och hur de ser på vägen framåt. Under konferensen får vi höra två olika myndigheter som delar sina lärdomar så här långt, samt tankar för resten av krisen och framtida kriser. Dessa representeras av:

  • Anette Richardson, enhetschef, enheten för beredskap och krishantering på avdelningen för smittskydd och hälsoskydd, Folkhälsomyndigheten
  • Svante Werger, Strategisk rådgivare, MSB
  • Erik Magnusson, inköpschef Socialstyrelsens särskilda organisation och senior rådgivare vid Generaldirektörens stab, Socialstyrelsen

Var: Konferensen genomförs digitalt. Länk skickas ut till anmälda deltagare innan mötet.

Läs mer om konferensen på SACS hemsida