Hej Johanna!

Berätta, vem är du?
Mitt namn är Johanna Grim och jobbar som processingenjör och uppdragsledare på Ramboll i Stockholm.

Varför arbetar jag inom VA
För mig är det viktigt att mitt arbete gör nytta för miljön och för människor och att bidra till att göra våra vattendrag renare känns väldigt meningsfullt. Jag jobbar med processer för rening av avloppsvatten och det är mycket spännande som pågår just nu.

Jag får möjligheten att jobba med teknik på frammarsch inom exempelvis rening av läkemedelsrester och med komplexa projekt när vi ska bygga om befintliga reningsverk för högre reningskrav och ökad kapacitet. Då behövs många olika personers kunskaper, och det är otroligt kul att tillsammans hitta den bästa lösningen.

Jag gillar att arbeta tillsammans med beställarna, sätta mig in i deras utmaningar och möjligheter och vara en del av att bygga framtidens avloppsvattenrening.

Foto: Ramboll