Hej Jacob!

Berätta, vem är du?
Mitt namn är Jacob Händestam och jag arbetar som säljingenjör på ABB i Västerås.

Varför arbetar jag inom VA?
I mitt arbete som försäljningsingenjör på ABB arbetar jag mot flertalet olika branscher och industrier, den största delen av dessa är dock inom VA.

Att arbeta med kunder inom VA betyder mycket för mig då jag vet att resultatet av mitt arbete ger invånare i Sverige rent vatten. Jag motiveras av att sälja ny teknik som resulterar i renare vatten och som minskar miljöpåverkan.

Att veta att mitt arbete gör direkt samhällsnytta är viktigt för mig!

Foto: Jonas Bilberg