På bilden ser ni Jörgen Madebrink, Kalmar kommun, Anders Lindholm, vd Borgholm energi, Paul Molin, vd BWT Water och ordf. i VARIM, Karin Bergman, länsstyrelsen, Johan Åhlund, LRF, Anders Åkerman, riksdagsledamot (C), Niclas Beermann, teknisk chef Mörbylånga kommun samt Kjell Magnusson, kommunstyrelsens ordförande, Mörbylånga (C).

Paul Molin träffade den 10 juni Länsstyrelsen och politiker från Mörbylånga, Borgholm och Kalmars kommuner om samarbete för att lösa vattenproblemen på Öland. På seminariet framhölls att det måste till många olika lösningar, från avsaltningsanläggningar till ökad dämning fler lokala vattentäkter och fler ledningar från Kalmar, för att på sikt komma till bukt med vattenbristen. Samarbete är också ett ledord. Investeringarna som måste till kan på det sättet delas på flera abonnenter.

Paul reflektioner är att tack vare snabbt agerande och bra samarbete har man redan invigt en sjöledning från Kalmar till Borgholm som upphandlats genom direktupphandling. Både Mörbylånga och Borgholm projekterar nu för vattenverk med avsaltningsanläggning som ska vara i drift under 2017.