Varim har sammanställt nedanstående tabell för att ge överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. Syftet med tabellen är att underlätta både upphandling och genomförande av VA-projekt.

Standardiserade villkor syftar till att minska risken för feltolkningar samt arbetsbördan för parterna och därmed kostnaderna. Tänk på att avsteg från ett standardavtal kan komplicera upphandlingen i onödan. Detsamma gäller om du blandar standardavtal.

Varim rekommenderar att vid val av avtal ställa sig frågan ”Vilket är huvudsyftet med projektet?”. Tillsammans med nedanstående tabell kan det underlätta valet. Varim ser även partnering som en möjlig samverkansform. Sammanställningen utgår från de leveransavtal som tillämpas i branschen.