Ta del av vårt upphandlingsstöd av produkter, förbrukningsvaror, konsulter, montage av produkter eller entreprenader

Vattenindustrin har tagit fram tips baserade på branschens leveransavtal, som stöd för dig som upphandlar produkter, förbrukningsvaror, konsulter, montage av produkter eller entreprenader inom VA-sektorn. Vi rekommenderar att du läser tabellen med sammanställningen här först för att få överblick av de olika utvärderingsmodellerna som finns och hur de bör användas.

Ta del av dokumenten:

  • Totalentreprenad enligt ABT 06
  • Utförandeentreprenad enligt AB 04
  • Funktionsentreprenad enligt ABA 99
  • Konsulttjänster enligt ABK 09
  • Varor i VA-projekt enligt ABM 07
  • Upphandling enligt ALOS 05
  • Produkter enligt NL 09
  • Montage av produkter enligt NLM 10

Vattenindustrin har även tagit fram en vägledning för att tydliggöra vad partnering innebär: Partnering som samverkansform

Du hittar mer information och material om dokumenten ovan på Svensk Byggtjänst eller Teknikföretagen, samt SKL för ALOS 05

Upphandlingsstöd

Dokumenten laddar du enkelt ner genom att fylla i dina uppgifter här.


Mer inom upphandling

Välj rätt avtalsform för rätt projekt

För att underlätta vid upphandling och genomförande av VA-projekt har vi sammanställt en lista med rätt avtalsform till rätt projekt.

Kunskapsbank

Upphandlingsstöd VA-kemikalier

Som stöd vid upphandling av VA-kemikalier har vi sammanställt dokument och rekommendationer för att underlätta din process.

Guidelines att
ladda ner

Ta del av två olika guidelines som underlättar er upphandling inom VA-branschen. En för användare och en för upphandlare.

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!