Vattenindustrin har en arbetsgrupp bestående av branschens stora kemikalieleverantörer som vill hjälpa branschen i sin
upphandlingsverksamhet.

De arbetar också för att inköp ska ske på ett enkelt sätt och samtidigt uppfylla köparens behov, vilket har resulterat i rekommendationer, mallar och stöd för upphandling av kemikalier. Materialet har tagits fram i samverkan med representanter för
olika upphandlingsenheter för att kvalitetssäkra innehållet.

Övergripande dokument med rekommendationer för upphandling

 • Rekommendationer ”Upphandling VA-kemikalier”
 • Rekommendationer ”Utvärdering av fällningskemikalier”
 • Utvärderingsmodell ”Utvärdering av polymerer”

Konkret upphandlingsstöd

För att underlätta den faktiska upphandlingen av kemikalier har Varim tagit fram
mallar så att du som upphandlare får tillgång till ett komplett paket som stöd i din
upphandling. Dokumenten redovisas nedan och är i Word så att du lätt kan anpassa
det efter din upphandling.

 • Anbudsförfrågan
 • Sanningsförsäkran
 • Avtalsvillkor Varim
 • Checklista ska krav

Följande företag är medlemmar i arbetsgruppen: Brenntag Nordic AB, BTC
Speciality Chemical Distribution A/S, Feralco Nordic AB,
Kemira Kemi AB och Polymore

Intresseanmälan

Skicka in dina kontaktuppgifter så kontaktar kansliet dig med för att gå vidare med en komplett medlemsansökan.

  Jag samtycker till att de personuppgifter jag här lämnar behandlas enligt Vattenindustrins personuppgiftspolicy

  Upphandlingsstöd

  För att skapa ett bättre affärsklimat och konkurrensmiljö inom VA-branschen har vi sammanställt guider och standardavtal som kan användas som stöd vid upphandling av VA-projekt. Vi har även tagit fram tips för upphandling av produkter, konsulter och entreprenader samt rekommendationer för upphandling av kemikalier.

  Välj rätt upphandlingsform

  Upphandlingsstöd VA-kemikalier

  Guidelines att
  ladda ner

  För att underlätta vid upphandling och genomförande av VA-projekt har vi sammanställt en lista med rätt avtalsform till rätt projekt.

  Som stöd vid upphandling av VA-kemikalier har vi sammanställt dokument och rekommendationer för att underlätta din process.

  Ta del av två olika guidelines som underlättar er upphandling inom VA-branschen. En för användare och en för upphandlare.