Guidelines för upphandlare och för användare

Vattenindustrin har tagit fram två olika guidelines för upphandling. En för de som upphandlar och en för de som är användare.

För upphandlare
Vi inom Vattenindustrin vill med denna guideline underlätta inköp inom VA-branschen och sträva mot ett inköpsklimat där du som inköpare effektivt kan upphandla det du behöver med god konkurrens och minskat antal överprövningar.

Ladda ner broschyren ”Till dig som upphandlar VA-verksamhet”– så gör du för att enkelt och effektivt få rätt leverans till rätt pris.

För användare
Vi inom Vattenindustrin vill med denna sammanfattande handledning underlätta upphandlingen inom VA-branschen och sträva mot ett inköpsklimat där du får det du behöver vid upphandling av VA-verksamhet.

Ladda ner broschyren “Så får du som användare de leveranser du behöver vid upphandling av VA-verksamhet” – Vattenindustrins snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vi upphandling av VA verksamhet.

Ladda ner guidelines

Ladda ned våra guidelines här genom att fylla i uppgifterna nedan, helt gratis.


Mer inom upphandling

Välj rätt avtalsform för rätt projekt

För att underlätta vid upphandling och genomförande av VA-projekt har vi sammanställt en lista med rätt avtalsform till rätt projekt.

Upphandlingsstöd av produkter, konsulter och entreprenader

Läs mer om våra tips här!

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!