Dagen inleddes med att Joachim Jämttjärn, generalsekreterare i Varim hälsade alla välkomna.

Anette Seger, Varims ordförande tog vid och gjorde en trendspaning där hon tror att AI och digitalisering blir en del av lösningarna i framtidens VA. Hon beskrev också att våra tidigare generationer hade rätt tänk med återvinning, och att leva i samklang med naturen. Vilket vi också behöver göra och tänka i cirkulära termer.

Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten fortsatte med inledningen ”Strukturomvandling pågår”.
Pär belyste att beteendeförändringar behövs och att vi måste använda vattnet smartare. Pär berättade vidare om hur Svenskt Vatten arbetar med AI, hållbarhetsindex. Pär lyfte också att vi måste hjälpa våra politiker att göra vattenfrågan intressant och till en valfråga. Per tog också upp att vi kommer ha stora pensionsavgångar i framtiden och konkurrensen av kompetensen som finns kommer vara stenhård. Då måste vår bransch vara en attraktiv bransch att jobba i.

Stefan Blomqvist från Simrishamns kommun avslutade förmiddagen med en presentation om hur de har jobbat med att göra deras avloppshantering från linjär till cirkulär. Stefan poängterade att vattnet och avloppet måste ses som en resurs och att vi måste lära oss att återbruka det.

Under eftermiddagen pågick parallella seminarier inom Avlopp, Ny teknik inom avloppsbehandling och läkemedel och övervakning. Dagvatten och ledningsnät, Framtidens ledningsnät och Urbanisering och stadsbyggnad samt dricksvatten, Förändrad råvattenkvalitet och Säkerhet kring dricksvatten.

Dagens avslutades med en summering och återrapportering med alla deltagare samlat.

Det vi tar med oss från dagen är att vi måste använda vattnet smartare och tänka cirkulärt i hur vi använder det. Samverka mer och föra en dialog kring hur vi tar oss an de framtida utmaningarna.