VA-branschen står inför ett generationsskifte

Vattenindustrin och VA-branschen står inför ett generationsskifte och därför vill vi lyfta våra framtida stjärnor. Vi kallar dem Vattenindustrins Voices!

Dessa stjärnor ingår i en arbetsgrupp där Vattenindustrin har samlat våra medlemsföretags yngre förmågor som träffas och diskuterar frågor som digitalisering, AI, automation, nya kommunikationssätt samt diskuterar hur vi kan locka in unga och ytterligare/annan kompetens till branschen.

Lär känna våra stjärnor bättre och varför de har valt att arbeta inom VA-branschen i vår intervjuserie.

Louise Jansson-beskuren
”Jag är stolt över att varje dag bidra till förbättringar av vårt viktigaste livsmedel – vatten.”

Louise Jarlerud – Processingenjör inom dricksvatten på Purac

”Det är en rätt skön känsla att veta att det jag gör på jobbet bidrar till livsviktiga funktioner i samhället.”

Per Svanäng – Säljingenjör på ProMinent Doserteknik

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!