Varim artiklar

Vi vill genom vår kommunikation visa på att vi tillsammans med branschen ska hitta det bästa lösningarna på de utmaningar som samhället står inför.

Här nedan kan du hitta artiklar som både vi och våra medlemmar har publicerat.


Samverkan beredde vägen till Skellefteås nya vattenverk

Viktigast av allt är att skapa relationer! Och för att……

Gemensamt grepp om kompetensfrågan

Det här är viktiga frågor som branschen måste lösa gemensamt……

Kemikalier komplicerar kommunala upphandlingar

Varims kemikaliegrupp i debattartikel i Dagens Samhälle – Vi vill……

Rätt avtalsform för rätt projekt

Det ska vara lätt att göra rätt! Därför har Varim……

Bransch och högskolor i gemensam workshop om ingenjörsbrist

Det är viktigt att vi synliggör de utmaningar som finns……