VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB

VA INGENJÖRERNA

Ledande inom vatten-och slambehandling och sedan år 1990 utfört projekt från idé till färdig anläggning.

De erbjuder helhetslösningar för hela vatten- och slamcykeln, vilket gör oss till den naturliga samarbetspartnern för våra kunder.

De arbetar med kommunala och industriella kunder inom dricksvattenproduktion, avloppsvattenrening, dagvattenrening, slamdisponering, process- och ultra rent vatten och automation & IT.

Tillsammans skapar vi ett säkert och hållbart vatten