Veolia Water Technologies AB

Veolia Water Technologies AB med VA-Ingenjörerna, där även teknologicenter AnoxKaldnes och Hydrotech ingår, är världsledande inom processtekniska lösningar för vattenbehandling.

Tillsammans skapar vi ett säkert och hållbart vatten

Med kunden i fokus erbjuder vi i samarbete med alla parter mervärden och nytänkande för kompletta teknologilösningar inom vattenrening och slambehandling, från konsult (via myndigheter, leverantörer och entreprenörer) till berörda funktioner inom beställarledet.

Vi erbjuder garantier för både funktion och prestanda, tillsammans med en komplett portfölj av högteknologiska processlösningar med bl a hundratals egna teknologier och produkter, samt tillhörande service och underhåll. Som del av Veoliafamiljen kan vi nu erbjuda helhetslösningar för hela vattencykeln. Detta gör oss till den naturliga samarbetspartnern för våra kunder.

VA-Ingenjörerna är en ledande funktionsleverantör inom vattenbehandling som i över 20 år genomfört projekt från idé till färdig anläggning. Vi arbetar med rådgivning så som totalentreprenör, för både kommunala och industriella kunder. Vår kundnära organisation är fördelad på sex orter över hela Sverige med huvudkontor i Lund.