Jacobi Carbons AB

Grundat i Sverige 1961, Jacobi Carbons är den största globala tillverkaren av aktivt kol från koksalt och har ytterligare en omfattande och diversifierad produktportfölj.

De utvecklar och marknadsför produkter av aktivt kol för användning inom en rad olika områden exempelvis för vattenrening, rökgasrening, kemisk blekning med mera.