Vattenindustrin har en fokusgrupp bestående av branschens stora kemikalieleverantörer som vill hjälpa branschen i sin upphandlingsverksamhet.

De arbetar också för att inköp ska ske på ett enkelt sätt och samtidigt uppfylla köparens behov, vilket har resulterat i rekommendationer, mallar och stöd för upphandling av kemikalier. Materialet har tagits fram i samverkan med representanter för olika upphandlingsenheter för att kvalitetssäkra innehållet.

Övergripande dokument med rekommendationer för upphandling

  • Rekommendationer ”Upphandling VA-kemikalier”
  • Rekommendationer ”Utvärdering av fällningskemikalier”
  • Utvärderingsmodell ”Utvärdering av polymerer”

Konkret upphandlingsstöd

För att underlätta den faktiska upphandlingen av kemikalier har Vattenindustrin tagit fram mallar så att du som upphandlare får tillgång till ett komplett paket som stöd i din upphandling. Dokumenten redovisas nedan och är i Word så att du lätt kan anpassa det efter din upphandling.

  • Anbudsförfrågan
  • Sanningsförsäkran
  • Avtalsvillkor Vattenindustrin
  • Checklista ska krav

Följande företag är medlemmar i fokusgruppen: Brenntag Nordic AB, BTC Speciality Chemical, Distribution A/S, Feralco Nordic AB, Kemira Kemi AB och Polymore.

Ladda ner mallar

Fyll i uppgifterna nedan för att ladda ner mallarna.


Mer inom upphandling

Välj rätt avtalsform för rätt projekt

För att underlätta vid upphandling och genomförande av VA-projekt har vi sammanställt en lista med rätt avtalsform till rätt projekt.

Guidelines att
ladda ner

Ta del av två olika guidelines som underlättar er upphandling inom VA-branschen. En för användare och en för upphandlare.

Vattenindustrin FORUM 22

I november arrangeras Vattenindustrins FORUM för viktiga frågor inom VA-branschen. Anmäl dig redan idag!