Med Water & Wastewater lanserar Stockholmsmässan en ny mässa som blir en branschmötesplats för VA-sektorn. Med ambitionen att skapa en relevant och värdefull mötesplats, har man öppnat upp för dialog för samarbete med ett brett spektrum av intressenter såsom myndigheter, branschföreningar, akademi och företag. Water & Wastewater kommer att gå av stapeln 5–7 september 2023.

Valet av plats möjliggör en hög tillgänglighet för besökare, inte minst från alla Sveriges kommuner men skapar även goda möjligheter att utveckla det internationella inslaget.

Nu står det klart att mässan flyttas fram till 2023, istället för att äga rum 2022 som initialt var planen.

Läs nyheten om Water & Wastewater i sin helhet här