Vi välkomnar Veidekke Entreprenad som ny medlem i Vattenindustrin. Veidekke Entreprenad är Skandinaviens 4:e största bygg och anläggningsföretag.

Veidekke kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och involvering är grunden för all framgång.

Därför erbjuds medarbetarna att bli delägare. Tillsammans äger de ca 20% av Veidekke och är en av företagets största ägare.

På Veidekke vet de att involvering gör vårt arbete roligare, effektivare, säkrare, mer innovativt, ger bättre kvalitet – OCH är lönsammare. För alla. Därför involverar de alltid alla parter i våra projekt – från våra egna medarbetare till beställare, leverantörer, arkitekter, underentreprenörer, kringboende och slutkund.

Veidekke arbetar med att bygga en ny avloppstunnel mellan Bromma och Henriksdal samt  påbörjar också ombyggnationen av Himmerfjärdsverket åt Syvab.