Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har den 1 april förvärvat 100% av aktierna i Noxon AB från MVI.

Noxon tillhandahåller dekantercentrifuger, polymermaskiner, styrsystem och kompletterande service för vattenrening inom en mängd applikationer. Kunderna finns framför allt inom kommunala avloppsreningsverk men även i andra industrier såsom fiskeindustrin, återvinning, kemiska industrier, pappersindustri och olja & gas. Huvudmarknaderna är Sverige, Finland, Norge och Polen. Bolaget har 38 anställda och omsätter cirka 70 Mkr med god lönsamhet. Noxon kommer att ingå i Beijer Techs affärsområde Flödesteknik.

Läs nyheten om Beijer Tech förvärvar Noxon i sin helhet här